ผลงานฝึกอบรม - Group Coaching เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Group Coaching เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 กุมภาพันธ์ 2565       325       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การติดตามผลลัพธ์การฝึกอบรม โดยวิทยากร&โค้ช

Session ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในสิ่งที่สอน หลังจากผู้เรียนนำไปทดลองปฏิบัติจริงแล้ว

การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้นำไปปฏิบัติจริง จะทำให้การ Coaching&Clinic มีคุณค่ามากขึ้น เพราะผู้เรียนได้ไปฝึกฝนมาแล้ว ย่อมมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้น
วิทยากร&โค้ช สามารถช่วยสร้างเทคนิคและความมั่นใจให้ผู้เรียนได้มากขึ้น ในจังหวะต่างๆที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน เพราะประสบการณ์ของวิทยากร&โค้ช ในเรื่องนั้นๆช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้ตรงประเด็นจริงๆ หัวใจสำคัญ คือ การได้ติดตามผู้เรียน หลังเรียนเสร็จ แล้วนำไปปฏิบัติจริง