ผลงานฝึกอบรม - KAIZEN for Work Continuous Improvement Process

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - KAIZEN for Work Continuous Improvement Process

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       1 มีนาคม 2565       528       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com
บจก.โอคินอสฟู้ด กับหัวข้อบรรยาย KAIZEN for Work Continuous Improvement Process

ได้รับโอกาสบรรยายผ่านทางออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ KAIZEN ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกเลื่อนมาจากช่วงปลายปีที่แล้ว เดิมหลักสูตรนี้ถูกออกแบบสำหรับการอบรมแบบ Onsite แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่อำนวยจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นการอบรมออนไลน์แทน
แม้จะเปลี่ยนเป็นออนไลน์แต่ Workshop ยังคงมีความเข้มข้นเหมือนเดิมได้แก่

การค้นหาความสูญเปล่าในการทำงานด้วยกรอบ 8 Wastes
การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสูญเปล่าด้วย 6M+1E
การวิเคราะห์ผังกิจกรรมของกระบวนการ Process Flow Chart
การวิเคราะห์ด้วยแผนผังสาเหตุและผล Cause & Effect Diagram
การกำหนดแนวทางปรับปรุงด้วยเทคนิค ECRS
การนำเสนอโครงการปรับปรุงด้วย A3 Reportแม้จะมีข้อจำกัดด้านการระดมความคิดผ่านกิจกรรมกลุ่มอยู่บ้าง แต่ผู้เข้าอบรมก็ยังช่วยกันเสนอไอเดียและนำเสนอแนวความคิดกันอย่างสนุกสนานครับ
ขอขอบคุณลูกค้า บจก.โอคินอสฟู้ด และสถาบันฝึกอบรมเอนเทรนนิ่ง ที่ไว้วางใจครับ
แล้วพบกันรุ่นที่ 2 ครับ