ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 มีนาคม 2565       255       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด
25 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นการการสอนแบบ on site ผสมผสานกับแบบ Virtual Class กลุ่มผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ มีการแลกเปลี่ยนใน class ตลอดเวลา ทั้งกับวิทยากร กับเพื่อร่วมการอบรม สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน class ทั้ง conceptual และ content ไปเชื่อมโยงในการทำงานจริงได้ทันที และตลอดเวลา ทำให้เกิดการฝึกฝน และประยุกต์ใช้ ในรูปแบบของตนเอง

ผู้เรียนชอบใน conceptual ต่างๆ และจะนำไปปรับใช้กับการทำงาน ทั้ง Brain Base, Strategy Thinking. Be Proactive เพื่อออกจาก comfort zone ที่เป็นความพึงพอใจในความสำเร็จแบบเดิมๆ
มีการระดมสมองในการแก้ case study การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ทำให้เกิดโครงการในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการพัฒนาการสร้างกรอบความคิดเชิงรุกได้ดี