ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำพลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน รุ่นที่ 1

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำพลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน รุ่นที่ 1

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 มีนาคม 2565       253       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บจก.แอมเวย์(ประเทศไทย) AMWAY กลุ่มที่ 1
หลักสูตร ผู้นำ พลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน


ผู้เข้าอบรม มีความสนิทสนม และ รู้จักกันอยู่แล้ว จึงร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว แสดงออกความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผยและสนุกสนาน


ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ขึ้นมา จากการทำกิจกรรมและฟังเพื่อนๆออกมาบรรยายหน้าห้อง
ได้เข้าใจเรื่องของการทำงานของสมอง ตัวกรองของแต่ละคนที่ต่างกัน (ความเชื่อ,ค่านิยม,ประสบการณ์) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน จำเป็นต้องเข้าใจตัวกรองของลูกทีมบ้าง ไม่ติดอยู่กับตัวกรองของตนเอง ว่าถูกต้องเสมอ


ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องการมอบหมายงาน ซึ่งมีกระบวนการและมีแบบฟอร์มหลากหลายที่สามารถนำไปใช้ เพื่อเป็นการทำให้การมอบหมายงาน เป็นระบบ และ มีการประเมินตนเอง และ ทีมงาน อย่างมีประสิทธิภาพความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม
E+R=O ,เปิดใจ,อย่ายึดติดความเชื่อ,เรียนรู้เมฆ4ก้อนเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ,การมอบหมายงาน
การ สร้าง Rapport ความสัมพันธ์ เพื่อโน้มน้าวบุคคลที่เราสื่อสารด้วย
การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
ความรับผิดชอบ 100% ของหัวหน้างาน การเข้าใจลูกทีม
ลบทิ้ง บิดเบือน เหมารวม และ เมฆ 4 ก้อน (หลุมพรางทางความคิด)
เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร การคิดเชิงรุก (รับผิดชอบ และ มีความเป็นเจ้าของ)
เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิด (เปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวก)
ในโลกนี้ไม่มีการล้มเหลว มีแต่การเรียนรู้เท่านั้น (ความเชื่อของผู้นำที่สำเร็จ)