ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำพลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน รุ่นที่ 2

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำพลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน รุ่นที่ 2

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 มีนาคม 2565       450       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บจก.แอมเวย์(ประเทศไทย) AMWAY กลุ่มที่ 2
หลักสูตร ผู้นำ พลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน


ผู้เข้าอบรม มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ อบรมอย่างเต็ม 100% ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเดี่ยว หรือ กลุ่ม ร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติ Role Play กันอย่างสนุกสนาน และ ตีบทแตก เสมือนเป็นนักแสดง


ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ขึ้นมา จากการทำกิจกรรมและฟังเพื่อนๆออกมาบรรยายหน้าห้อง
ได้เข้าใจเรื่องของการทำงานของสมอง ตัวกรองของแต่ละคนที่ต่างกัน (ความเชื่อ,ค่านิยม,ประสบการณ์) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน จึงต้องไปเข้าใจตัวกรองของลูกทีมบ้าง ไม่ติดอยู่กับตัวกรองของตนเอง ว่าถูกต้องเสมอ


และ เข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นว่า การที่จะนำทีมงานได้ดี จำเป็นต้องนำตนเองให้ได้ดีเสียก่อน นั่นคือ การที่สื่อสารกับ
ตนเอง ในสภาวะที่เจอกับปัญหา และ อุปสรรค และ สามารถที่จะ ล้มและลุกขึ้นมาให้ไว และ ไปต่อได้
อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ คิดถึงเป้าหมาย มองปัญหา และ อุปสรรค เป็น Lesson Learned บทเรียนทางด้านบวก


ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่อง การบริหารจัดการอารมณ์ทางด้านลบ ทำให้มีความรู้สึกถึง ใจเขาใจเรา มากยิ่งขึ้น ทำให้เปิดใจ มองข้อจำกัดของคู่สนทนา (ทีมงาน, หัวหน้า, เพื่อนในแผนกและต่างแผนก, ลูกค้า)
ได้ดีขึ้น ก็จะสามารถมีการสื่อสารที่ไม่ปิดกั้น และ พร้อมที่จะประนีประนอมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน


ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม
รับฟังความคิดเห็น และมุมมองคนอื่นมากขึ้น ต้องหัดฟังมุมมองของคนอื่นให้มากขึ้น ก่อนตัดสินใจ
การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการใช้ศาสตร์หลายอย่างในการทำให้ลูกน้องและผลงานต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน
การที่เราจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ เราต้องเป็นคนดี คิดดี มีความมุ่งมั่น มีความเชื่อด้านบวก
ได้รับแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงความคิดในแบบใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
สนุกมากคะ เรียนรู้ กระทำ ฝึกฝน เยี่ยมคะ
ถ้าได้อบรมแบบเจอกันจริงๆจังๆ คงสนุกกว่านี้ค่ะ ชอบมากค่ะ ชอบเนื้อหาสาระ ที่ได้ รับฟัง เป็นหัวข้อที่ดีมากๆ พยายามทำให้ได้ค่ะ ผู้นำที่ดี
อยากให้อาจารย์มาสอนครอสที่สูงขึ้นไปอีก