ผลงานฝึกอบรม - สร้างแรงจูงใจการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างแรงจูงใจการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 มีนาคม 2565       284       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บริษัท คุมะ (ประเทศไทย) จำกัด
26 กุมภาพันธ์ 2565

หลายองค์กรสนใจที่จะให้มีการอบรมแบบ on site เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโฟกัสใน c;lass ได้อย่างเต็มที่ กลุ่มผู้เรียนมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายแอดมิน ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค เพื่อส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่องค์กรกำหนด

ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องหลักการทำงานของสมอง รับรู้ถึงหลุมพรางทางความคิดที่ตนเองติดอยู่ ตระหนักรู้ในตนเอง รับฟังผู้อื่น ใช้ทักษะการคิด เชื่อมโยงหลักการเข้ากับเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน ฝึกฝน แลกเปลี่ยนใน class ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆในสไตล์ของตัวเอง มองด้านดีของคนอื่นมากขึ้น ก้าวข้ามปัญหา/อุปสรรค มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

รู้สึกประทับใจในบุคลากรขององค์กร ทั้งผู้บริหารที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดการอบรม และเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมตลอดการอบรม ทั้งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน เปลี่ยนแปลงตัวเอง มีการใช้ความรู้ หลักการ เชื่อมโยงไปที่การทำงานจริงของตนเอง และการทำงานจริงร่วมกับผู้อื่นตลอดการอบรม