ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มีนาคม 2565       280       1

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจ
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป/ไทยออปโป้ จำกัด
14 มีนาคม 2565

กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ต้องบริหารทีมงาน และดูแลแก้ไขปัญหาให้กับน้องในหลากหลายปัญหาตลอดเวลา บางปัญหาเป็นปัญหาเดิม ที่มักเกิดซ้ำๆ เช่น การที่ผู้เรียนต้องการให้น้องเข้าไปเทคแคร์ลูกค้า เข้าไปเสนอสินค้ารุ่นใหม่ให้กับลูกค้าตามนโยบาย แล้วพบว่าน้องไม่ปฏิบัติตาม พร้อมกับเหตุผลต่างๆ ทำให้หัวหน้างานรู้สึกไม่ดีกับน้อง เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง Conceptual ในคลาสทั้ง Mindset ที่คำพุด การกระทำ มีผลจากจิตใต้สำนึก ความเชื่อ คุณค่า ประสบการณ์ของน้องในอดีต ทั้ง Growth Mindset ของตัวผู้เรียนเองที่ยังเติบโตจาก Fixed Mindset ที่เป็นความสำเร็จเดิมของตนเองเพิ่มได้อีก และหลักการต่างๆ ผุ้เรียนที่มีความตั้งใจเรียนรู้ ได้ค่อยๆเชื่อมหลักการ และเครื่องมือต่างๆ เข้ากับเหตุการณ์จริงที่พบในการบริหารงาน มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และปัญหาอื่นๆที่พบจากเหตุการณ์จริงได้ดีขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนกันกับผู้เรียนท่านอื่น จากสาขาทั่วประเทศในกิจกรรมในคลาสตลอดเวลา
ผู้เรียนพบว่าการสร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองเป็นสิ่งที่ดี หากสามาถก้าวข้ามปัญหา/อุปสรรคที่พบไปได้ โดยมุ่งไปที่เป้าหมายแทน จะเห็นทางเลือกใหม่ๆที่จะแก้ไขปัญหาที่เคยพบก่อนหน้านี้ได้ดีขึ้น ทำให้การทำงานร่วมกันของผู้เรียนกับน้องดีขึ้น ตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้น เข้าใจน้องมากขึ้น มีความต้องการและเต็มใจที่จะพัฒนาตัวเอง และพัฒนาน้องมากขึ้น ผู้เรียนชื่นชอบการแลกเปลี่ยนในคลาส เพราะได้รับมุมมอง แนวความคิดจากหลากหลาย

  • ชาวบ้าน (บุคคลทั่วไป)
    (1 ปีที่แล้ว )
    ไม่คิดจะใส่ราคากันหน่อยเลยหรอครับ