ผลงานฝึกอบรม - การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มีนาคม 2565       267       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ
บจก.ซีพีแรม(สำนักงานใหญ่)

การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ Root cause และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ Corrective action และ Preventive action เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง
แม้จะเป็นการอบรมแบบออนไลน์แต่ Workshop ยังคงมีความเข้มข้นเหมือนเดิมได้แก่

1. แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)
2. ผังพาเรโต (Pareto diagram)
3. กราฟ (Graph)
4. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)
5. ผังการกระจาย (Scatter diagram)
6. แผนภูมิควบคุม (Control chart)
7. ฮิสโตแกรม (Histogram)
และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย QC Story


รู้สึกประทับใจในบุคลากรขององค์กรแห่งนี้ทุกครั้ง ที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมตลอดการอบรม ทั้งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน มีการใช้ความรู้ หลักการ เชื่อมโยงไปที่การทำงานจริงของตนเอง และการทำงานจริงร่วมกับผู้อื่นตลอดการอบรมครับ