ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มีนาคม 2565       283       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้เข้าอบรม ทำความเข้าใจกับนิยามของการเจรจาต่อรอง ว่าคือการหาสมดุลบนข้อจำกัดผ่านการสนทนา
ดังนั้น Key Word คือ Communication การสนทนา


จึงต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ถึงการสนทนา และ เจรจาต่อรองที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราเองก่อน ว่า
เมื่อเราเจอกับ ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ในการทำงานไปสู่เป้าหมายของเรา เราสามารถสื่อสาร
เจรจาต่อรอง กับตนเองได้ดีแค่ไหน ต่อรองกับตนเอง ว่าสามารถมอง ปัญหา คือ การเรียนรู้ คือสะพานทำให้เราไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการได้ไหม?

ซึ่งการที่จะมีการเจรจาต่อรอง และ การสื่อสารที่ดีกับตนเองได้นั้น คือการ
ที่ต้องมาทำความเข้าใจ หลุมพรางทางความคิดของตนเอง ที่ทำให้เกิดการตีความหมายที่ไม่ดี กับ
ความท้าทายเหล่านี้


หลังจากที่ผู้เข้าอบรม เข้าใจตนเองได้มากขึ้นแล้วเกี่ยวกับการสื่อสาร (การเจรจา ต่อรอง) กับตนเอง
ก็มาเรียนรู้กระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง เช่นการสำรวจ BATNA (ทางเลือกอื่นถ้าไม่เกิดข้อตกลง) และ CNA (ข้อเสียที่ตามมาหากไม่เกิดข้อตกลง) ของตนเองและคู่เจรจา และ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
การทำให้ ลูกค้ารับปากมี Commitment กับเรา และ วิธีการส่งสัญญาณบอกลูกค้าว่าหากยังต่อรองต่อไป Price Discount ส่วนลดที่จะได้นั้นจะลดลงไปเรื่อยๆ


ผู้เข้าอบรม มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ากลุ่มจะอยู่กันไม่ครบทุกคน เพราะบางคนจะมีงานสำคัญเร่งด่วนที่เข้ามาแทรก หรือ ประชุมสำคัญที่จะต้องไปร่วม