ผลงานฝึกอบรม - Public Course การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Public Course การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มีนาคม 2565       257       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
Public Training
15 มีนาคม 2565

เป็นผู้เรียนกลุ่มเล็ก ทำให้การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทำได้ใกล้ชิดขึ้น สามารถลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานจริงของผู้เรียนได้ดี ผู้เรียนชอบและใช้บทบาทการเป็นหัวหน้างานที่หลากหลาย เช่น นักแก้ปัญหาในเรื่องวิกฤต ผู้เชี่ยวชาญในงาน ผู้ให้คำปรึกษาและจูงใจ บางท่านใช้บทบาทโค้ชดึงศึกยภาพทีมงาน
หลังการอบรมผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบบทบาทการโค้ช เพราะผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการโค้ชไปดึงศักยภาพทีมงาน ให้ทีมงานพัฒนาความสามารถของตัวเอง ตั้งเป้าหมายของตัวเอง หาแนวทางเดินไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ด้วยสไตล์ที่เขาชอบ และเขาจะกำหนดวันส่งมอบงานตามเป้าหมาย พร้อมรายงานผลเป็นระยะให้กับหัวหน้างานคือผู้เรียนได้ด้วยตัวเขาเอง

ผู้เรียนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายที่จะไปฝึกฝนทักษะการเป็นโค้ชกับทีมงาน และอีกเรื่องที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบ คือ คุณสมบัติที่หัวหน้างานในอุดมคติควรมี เพราะหากผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถพัฒนาในคุณสมบัติเหล่านั้นได้ จะส่งผลให้ผู้เรียน กำลังก้าวไปเป็นหัวหน้างานคุณภาพตามที่ต้องการ