ผลงานฝึกอบรม - Public Course ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Public Course ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มีนาคม 2565       266       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
Public Training
16 มีนาคม 2565

กลุ่มผู้เรียนมาจากหลากหลายบริษัท หลากหลาย Function หลากหลายบทบาท ทุกคนมีความสนใจและตั้งใจ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนกันเป็นอย่างดีตามแนวทางการฝึกอบรม แบบ T&GC Training & Group Coaching และ Consulting ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มจาก Conceptual การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี ที่เรียนรู้การทำงานของสมอง ที่อาจตอบสนองต่อสิ่งเร้า ในแบบที่ไม่ดี ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อ คุณค่า ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของเราเอง และของคู่เจรจา เรียนรู้คุณลักษณะของคู่เจรจา เรียนรู้หมวกหรือบทบาทที่คู่เจรจาสวมอยู่ ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการสื่อสารในแบบต่างๆทั้งดี และไม่ดีของเราทั้งสิ้น
ได้เรียนรู้ว่าการเจรจาต่อรอง สามารถบรรลุผลลัพธ์ win win ตามที่ต้องการได้ หากเราสามารถสร้างความสมดุล บนข้อจำกัดของทั้งสองฝ่ายผ่านการสนทนา
ผู้เรียนชอบที่จะทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกๆ workshop เพราะได้มุมมองของเพื่อนร่วมการอบรม ผู้เรียนชอบฟังและสามารถประยุกต์ใช้จากความคิดเห็นที่นำหลักการ ความรู้จากที่เรียนไปปรับใช้กับเหตุการณ์จริงในการเจรจาต่อรองในการปฏิบัติงานของผู้เรียนท่านอื่น ที่แสดงความคิดออกมาระหว่าง class ผู้เรียนส่วนใหญ่จะนำหลักการ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ