ผลงานฝึกอบรม - Waste Analysis and Reducing for Efficiency Works

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Waste Analysis and Reducing for Efficiency Works

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 มีนาคม 2565       477       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร Waste Analysis & Reducing for Efficiency Works
บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์


ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อต้นสัปดาห์นี้กับผู้เข้าอบรมบ.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ในหลักสูตร
"การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย"
โจทย์ของลูกค้าคือ ผู้เข้าอบรมทำโครงการปรับปรุงงานเสนอกันทุกปี เครื่องมือเกี่ยวกับการปรับปรุงก็พอจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วเช่น Fishbone diagram , Pareto , 5 WHY เป็นต้น
จึงอยากได้เครื่องมือใหม่รวมถึงการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงการค้นหาปัญหาที่แท้จริง
คอมบิเนชั่นของหลักสูตรนี้จึงเป็นส่วนผสมระหว่าง
• การให้ความสำคัญและค้นหาความสูญเปล่าด้วย Growth Mindset
• การจัดการปัญหาก้วยกรอบความคิดแบบ Agile Working Mindset
• การกำหนดปัญหาด้วยโดยใช้เทคนิค Empathy & Define ของ Design Thinking
• การสร้างไอเดียใหม่ๆปรับปรุง(Ideate) และคิดแนวทางปรับปรุงด้วยกรอบความคิดเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
โดยที่ยังคงอาศัยเครื่องมือปรับปรุงและแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่ solution & Action plan
.
.
4 modules 8 เครื่องมือ 6 group workshops
ขอบคุณทีมfa & ทีมsupport ที่ทำงานร่วมกันทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเพื่อให้การทำกิจกรรมรวมถึงการอบรมผ่านไปได้ด้วยดีครับ