ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       31 มีนาคม 2565       263       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ช่วงนี้ลูกค้าสนใจเรื่อง Improvement กันหลายองค์กรครับ
เมื่อวานนี้เป็นองค์กรจากสปป.ลาว โจทย์คือลดความสูญเปล่า เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ลดต้นทุน และบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Tools & Frameworks ที่ได้ฝึกใช้กันเช่น

- 8 wastes
- 6M + 1E
- Fishbone & 80:20
- D-M-A-I-C
- E-C-R-S
- 5 Thinks
- 5 ส.
- P-D-C-A
- 4 Zero
.
จากที่ได้สอนออนไลน์มาตลอดและเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้พวกเครื่องมือ แบบฟอร์ม เลยได้ฝึกจัดสรรเวลา และส่วนผสมของเนื้อหาให้ลงตัว และflow มากขึ้น
ที่สำคัญคือ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการนำเสนอไปด้วยในตัวครับ