ผลงานฝึกอบรม - การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       12 เมษายน 2565       305       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ (Situation Management by Professional)
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)จำกัด
8 เมษายน 2565

เป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีการปรับตัว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าส่งผลกระทบต่อตัวเอง ทีมงาน และบริษัทอยู่แล้ว

หลังจากการอบรมผู้เรียนส่วนใหญ่มองว่าสามารถนำหลักการ เนื้อหา กระบวนการต่างๆ ไปต่อยอด และประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในตัวเอง และพัฒนา เปลี่ยนแปลงทีมงานได้ โดยจะนำหลักการการบริหารสถานการณ์แบบต่างๆไปปรับใช้ ทั้ง crisis management, risk management, change management, strategic management

ผู้เรียนขอบเรื่องการบริหารทีมงานในรูปแบบที่หลากหลาย บางส่วนชอบการบริหารคนตามคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ มีการตั้งเป้าหมายที่จะนำไปปรับใช้กับน้องในแต่ละคุณลักษณะตามความเหมาะสม แทนการบริหารน้องในรูปแบบเดิมที่ดูแลในแบบเดียวกัน โดยคาดหวังผลลัพธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของทีมงานในแต่ละคน