ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการเป็นนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการเป็นนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       12 เมษายน 2565       278       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เทคนิคการเป็นนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์)จำกัด
1 เมษายน 2565

กลุ่มผู้เรียนเป็นฝ่ายขาย การตลาด support ทางทีมผู้บริหารให้เกียรติมาร่วมรับฟังด้วย

ผู้เรียนมีการปรับ New Mindset กับการขายมากขึ้น ตั้งใจที่จะนำหลักการต่างๆ ไปต่อยอดกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ให้เป็น New Action ทั้งเรื่อง Service Mindset ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้ามากกว่า

การเสนอขายข้อดีในสินค้าบริการของเราเพียงอย่างเดียว / เรื่องการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ทำให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมตัว (5 รู้, กระจายเป้าหมายย่อย, วิเคราะห์ตลาด, sale pipeline, ตารางตลาด-สินค้า) / การมองหาตลาดใหม่ๆ กลุ่มลูกค้า segment ใหม่ๆ / ความรู้ทางด้านการตลาดแบบต่างๆ และมีโอกาสอบรมร่วมกัน workshop ร่วมกัน ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ที่หลากหลาย มีความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่ายมากขึ้น ส่งผลให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นในการปฏิบัติงานจริงต่อไป