ผลงานฝึกอบรม - การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 พฤษภาคม 2565       378       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
Public Course
วันที่ 26 เมษายน 2565

ผู้เรียนเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ มีทีมงานที่ต้องดูแล และบริหาร เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือ KPI ของหน่วยงานตามที่องค์กรกำหนด ตวามคาดหวังจากการอบรมของผู้เรียน ต้องการที่จะได้เรียนรู้วิธีการติดตามงานจากน้อง เพราะที่ผ่านมามีความกังวลหากต้องไปติดตามงานกับน้อง บางส่วนต้องการเรียนรู้การจัดการกับงานแทรกที่มักส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามปกติเสมอ

หลังจากเรียนจบคลาสแล้ว
ผู้เรียนส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จ ไม่ได้ทำเฉพาะการติดตามงานน้อง หรือการจัดการงานแทรกเท่านั้น โดยผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองในการให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพราะหากมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน แบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายย่อยจะทำให้น้องเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น การพูดคุยกับน้องถึงเป้าหมาย กระตุ้นให้น้องบอกถึงแนวทางที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จูงใจให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อบรรลุความสำเร็จในเป้าหมายนั้น ให้กำลังใจเมื่อน้องพบปัญหา และชมเชยหากน้องปฏิบัติได้ดี สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับน้อง คอยให้การสนับสนุนในเวลาที่น้องต้องการได้ทันเวลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการทำงานเชิงรุก เพราะสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ Competency ของตัวเอง ส่งผลให้มีกรอบความคิดที่เติบโต ออกจาก comfort zone ทำเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น เรียนรู้การบริหารจัดการงานแทรกได้ดีขึ้น สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี มองงานแทรกเป็นเพียงงานสำคัญอีกหนึ่งงานในการบริหารจัดการ