ผลงานฝึกอบรม - การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 พฤษภาคม 2565       360       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้กลับไปบรรยายที่นครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง
รอบนี้เป็นบริษัทก่อสร้างในหลักสูตร "การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Planning & Management)"ด้วยโจทย์จากทางผู้บริหารที่อยากให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานและฝ่ายสนับสนุน สามารถวางแผนงาน วิเคราะห์ความสำคัญและความเร่งด่วนของงานได้ รวมถึงการจัดการปัญหาที่กระทบกับ Time - Cost - Quality ของโครงการ
รูปแบบคลาสทั้งสองวันจึงมุ่งเน้นไปที่ Group Workshop เป็นหลักประมาณ 70-80% ของโปรแกรม

เฟรมเวิร์คสำคัญที่มุ่งเน้นสำหรับการวางแผนคือ "การวางแผน 3 ระยะ"
"#แผนระยะยาว" จากขอบเขตงานและแบบก่อสร้างนำมากำหนด #แผนงานโครงการ Project Plan ไว้สำหรับมองภาพรวมของการบริหารงาน
จากแผนงานโครงการแตกสู่ "#แผนระยะกลาง"Monitoring Plan ซึ่งเป็นแผนสำหรับใช้มอนิเตอร์งาน ในช่วงที่กำลังดำเนินการตาม Milestone โดยอาจเป็นแผนเดือนหรือแผนสัปดาห์ก็ได้
และจากแผนมอนิเตอร์ต้องกระจายให้เป็น #แผนปฏิบัติการ Plan to do ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นรายวัน โดยส่วนมากที่คุ้นเคยก็คือ To do list นั้นเอง

เทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนได้อย่างครอบคลุมขอบเขตงานตามสัญญาก็คือ การแตกรายละเอียดโครงสร้างงาน Work Breakdown Structure - WBS

แม้เนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมจะออกเป็นแนว Management เชิงลึก แต่ก็ต้องชื่นชมผู้เข้าอบรมที่พยายามทำความเข้าใจกับแก่นของเครื่องมือ รวมทั้งลงมือปฏิบัติโดยไม่กังวลกับผลลัพธ์มากเท่าไร

ผลที่ได้คือทั้งสนุก ได้ประโยชน์ และเรียนรู้ผ่านการนำเสนอของผู้อื่นไปพร้อมๆกัน
เป็นอีกสองวันที่รู้สึกมีคุณค่ามากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างผ่านตัวบุคคลและองค์กรครับ