ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset and Outer Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset and Outer Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 พฤษภาคม 2565       344       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ได้รับโอกาสไปบรรยาย หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset & Outer Mindset ให้กับ บจก.อินช์เคป(ประเทศไทย) ในนาม #สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หลังจากปีที่แล้วจัดหลักสูตรนี้ให้กับกลุ่มผู้บริหารไปแล้วผลลัพธ์ค่อนข้างน่าพอใจ ปีนี้เลยจัดเพิ่มให้กับกลุ่ม Talent อีกรุ่นหนึ่ง

ด้วยความเป็นธุรกิจด้านการให้บริการ กรอบความคิดของผู้ให้บริการจึงสำคัญและส่งผลถึงความพึงพอใจของลูกค้าของพวกเขา
หลายครั้งที่ผู้ให้บริการให้ข้อมูล อธิบายเหตุผลและข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงข้าม เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวัง
ยิ่งพยายามอธิบายกลายเป็นยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการจึงเกิดความรู้สึกเชิงลบ มุมมองเชิงลบต่ออีกฝ่ายโดยปริยาย

สาเหตุอาจเป็นเพราะเราเผลอสร้าง"กรอบ"บางอย่างขึ้นมา #โดยไม่รู้ตัว เช่น
- เผลอคิดว่าเรื่องของตัวเอง ปัญหาของตัวเองสำคัญที่สุด
- รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระทำ จึงพยายามปกป้องด้วยสัญชาติญาณเอาตัวรอด
- การสรุปผู้อื่นด้วยมุมมองหรือมาตรฐานของตัวเราฝ่ายเดียว
- มองว่าตัวเองต่ำกว่า ด้อยกว่าผู้อื่น

Mindset ของการสร้างความสัมพันธ์เพื่อก้าวข้าม"กรอบ"ที่เผลอสร้างขึ้นมาผ่านการสื่อสารจึงประกอบไปด้วย
1. มองลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานในฐานะมนุษย์เหมือนเราและมีความสำคัญเท่าตัวเรา
2. การตระหนักรู้"กรอบ"ที่สร้างขึ้นและที่มาของกรอบนั้น
3. รับผิดชอบผลกระทบจากการทำงานของเราแบบ 100%
4. ยอมรับความแตกต่างเพื่อสร้างทางออกใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์

ในฐานะวิทยากรและโค้ชที่สอนเรื่องกรอบความคิดมาหลายปี .. ความเชื่ออย่างหนึ่งของผมคือ เราไม่สามารถสอนหรือบอกให้คนเปลี่ยนกรอบความคิดได้ เพราะมันอาจไม่ใช่เป้าหมายของเขา แต่เกิดจากเจตนาหรือความหวังดีของเรา ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
แต่การเปลี่ยนกรอบความคิดที่ยั่งยืนที่สุดควรเกิดจากภายในก็คือ การช่วยให้เขาตระหนักรู้กรอบความคิดตัวเองผ่านการมองเห็นและเกิดการยอมรับด้วยตัวเอง
แรงผลักดันหรือผลลัพธ์ดีๆหลังการเปลี่ยนแปลงจะช่วยกระตุ้นให้เขาเกิดการอยากเปลี่ยนปลงจากภายในที่เขาเป็นผู้เลือกเอง กำหนดเป้าหมายเอง ย่อมดีกว่าการไปบอกหรือแนะนำเขา

เป็นคลาสที่ได้ใช้กระบวนการโค้ชเยอะกว่าปกติเพราะเป็นหลักสูตร Mindset แพมเป็นการสอน Onsite ... เรียกบรรยากาศความคุ้นเคยเก่าๆกลับมาได้พอสมควร