ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ และสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ และสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 พฤษภาคม 2565       537       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ และสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด
28 เมษายน 2565

วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่มีแนวคิดทันสมัย ให้ความใส่ใจ และเห็นถึงความสำคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่จำหน่าย และการให้บริการที่มีคุณภาพ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกครั้ง กลุ่มผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโต และก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้การเป็นหัวหน้างาน 3 เก่ง ทั้งการบริหารงานไห้บรรลุเป้าหมาย

การบริหารทีมงานให้ร่วมกันสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้จากกิจกรรมในคลาส เพื่อนำไปใช้จริงในการบริหารงานที่สาขา เช่น การจูงใจทีมงาน การตั้งเป้าหมาย การมอบหมายงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดในแบบต่างๆ เป็นต้น

ผู้เรียนมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจเรียนรู้ และเปิดกว้างรับฟังผู้อื่น สามารถพัฒนาตัวเอง และทีมงาน เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ