ผลงานฝึกอบรม - สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 พฤษภาคม 2565       333       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
วันที่ 21 เมษายน 2565

ทางบริษัทเปิดโอกาสให้มีผู้เรียนหลากหลายเข้าร่วมการอบรม ทั้งหัวหน้างาน และพนักงานปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยน การทำกิจกรรม workshop ร่วมกัน พนักงานบางคน ไม่กล้าที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอ เพราะคิดว่าตนเองเป็นคนพูดติดอ่าง และถูกเพื่อนล้อเลียนเสมอในวัยเด็ก ทำให้เป็นความกังวลเมื่อต้องมีการสื่อสารในที่ทำงาน โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการแสดงความคิดเห็น หรือมีการนำเสนองาน แต่จากการสังเกตในคลาสพบว่าสามารถตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นได้ดี

เมื่อทำการโค้ชถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วงแรกผู้เรียนก็ยังมีความกังวล เมื่อถามถึงความสามารถในการทำงานว่าในช่วงที่เริ่มเข้ามาทำงานกับตอนนี้ต่างกันอย่างไร ผู้เรียนบอกว่ามีความรู้ ความชำนาญในการทำงานมากขึ้น จากการซักถามขอความรู้ จากรุ่นพี่ และการทดลองทำ จึงมีการสอบถามว่าหากมองข้ามปัญหาที่เจออยู่ (ในเรื่องการติดอ่าง) จะมีแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร ให้สามารภดำเนินการนำเสนอในที่ทำงานได้ดี? และอีกหลายๆคำถาม ผู้เรียนเริ่มนำคำตอบของตัวเองไปพิจารณาและให้สัญญากับตัวเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจากความกังวล (ที่ฝังใจในอดีต) ให้เป็นพลังที่จะเอาชนะสิ่งที่กังวลและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่สามารถนำเสนองานในที่ทำงานให้ได้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำกิจกรรมในคลาสร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายที่จะไปพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับน้อง เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา