ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 พฤษภาคม 2565       273       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้อยู่แถวชานเมืองหน่อย...ลำลูกกา คลอง 13


หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

ในฐานะวิทยากรที่ใช้บทบาทโค้ช...โจทย์ของผมทุกครั้งที่สอนหลักสูตรนี้คือ


การชวนให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในตัวเอง (Value) ในสถานการณ์ที่อาจจะเป็น Fix Mindset เพื่อกระตุ้นให้หยิบออกมาใช้สร้าง Growth Mindset กับสถานการณ์นั้นๆ อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังต่อไป


เนื่องจากคุณค่าในตัวเอง(Value) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของMindset ดังนั้นการเลือกใช้สิ่งที่มีอยู่โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ+ความพยายาม ย่อมมีโอกาสไปถึงสิ่งที่คาดหวังได้ง่ายกว่าการพยายามเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่มี


ได้หรือไม่ได้...ตอนจบคลาสคงได้รู้กันครับ