ผลงานฝึกอบรม - Strategic Management for Business Growth

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Strategic Management for Business Growth

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 พฤษภาคม 2565       525       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Online Class กับกลุ่มผจก.และผบห. หลักสูตร
"การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management for Business Growth)"

ประเด็นน่าสนใจจากคลาสนี้คือการนำหลักการและแก่นของเครื่องมือมาถอดบทเรียนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจที่ผู้บริหารองค์กรกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น
- วิสัยทัศน์ (Vision)
- พันธกิจ (Mission)
- ค่านิยมองค์กร (Core Value)
- เป้าหมายเชิงธุรกิจ (Business Goal)
- กลยุทธ์ด้านต่างๆของธุรกิจ (Business Strategy)
.
.
จากที่ปกติคุ้นเคยกับ Strategic Action Plan ที่เกือบจะเป็นเหมือนปลายน้ำของการคิดและวางแผนกลยุทธ์
แต่หลักการที่ได้เรียนรู้กันรวมถึงการถอดบทเรียนผ่าน Workshop ต่างๆ ช่วยให้เข้าใจถึงที่มาของ Action Plan ที่เป็นต้นน้ำตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์
.
.
วันนี้ให้เวลากับการทำแต่ละ Workshop ค่อนข้างนานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีอิสระ มีเวลาในการ Brainstrom ให้มากที่สุด แม้บางจุดที่คิดอาจจะถูก Comment ในเชิงถูก-ผิด เช่นความสับสนระหว่าง Strength กับ Opportunity ของ SWOT แต่ก็เป็นบรรยากาศของการทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาการคิดต่อไป
ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ทลายกำแพงความกังวลและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอดคลาสในทุกๆช่องทางครับ
ปล. มีคำถามน่าสนใจของผู้เข้าอบรมช่วงท้ายคลาส
"อาจารย์คะ ... นักกลยุทธ์จำเป็นต้องมองเชิงบวกอย่างเดียวไหม .. สามารถคิดเชิงลบกับสถานการณ์ควบคู่กันไปได้ไหม"
.สำหรับผม"การคิดเชิงลบ"กับสถานการณ์ หากเราบริหารอารมณ์ตัวเองได้ มุมคิดลบนั้นสามารถแปลงเป็นอีก Scenario เพื่อเอามาประเมินทางเลือกเพิ่มได้เช่น
"แล้วถ้าโควิดไม่จบล่ะ ยอดขายคงตกต่อเนื่องแน่" ...
หากเปลี่ยนเป็น Scenario ในเชิง Worst case คือ กรณีหากโควิดยืนยาวมากกว่า 1 ปี ... เราจะมีกลยุทธ์รับมืออย่างไร
ไม่ว่าจะถามอะไรมา วิทยากรในฐานะ Strategic Coach มองเป็นเชิงบวกได้เสมอครับ