ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 พฤษภาคม 2565       326       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร
9 พฤษภาคม 2565
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ผู้บริหารให้เกียรติมาร่วมอบรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดหลักสูตร ผู้บริหารมีเป้าหมายในการสร้างผู้นำ 360 องศา ทุกระดับให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน จากนั้นตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงหัวหน้างานในแต่ละคนต่อไป

จากการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส หัวหน้างานส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำระดับ 3 ที่จะสร้างทีมงานให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ทั้งการมอบหมายงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้การสนับสนุน มอบอำนาจการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้กับน้อง หัวหน้างานบางส่วนมองว่ายังเป็นผู้นำระดับ 2 โดยการสร้างความสัมพันธ์ ใส่ใจและช่วยเหลือทีมงาน เพื่อให้ทีมงานยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจ และจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำระดับ 3 ได้ต่อไป

หัวหน้างานชอบเรื่องการเป็นผู้นำ 360 องศา เพราะสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถตัวเอง หมั่นฝึกฝนให้เกิดทักษะและความชำนาญ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน และปฏิบัติงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ดี อีกทั้งทำให้กล้าที่จะอาสารับงานยากและท้าทายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำรุ่นต่อไป