ผลงานฝึกอบรม - Metaverse101 หัวหน้างานคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง ในโลกเสมือนยุคดิจิทัล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Metaverse101 หัวหน้างานคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง ในโลกเสมือนยุคดิจิทัล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 พฤษภาคม 2565       348       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Metaverse101 หัวหน้างานคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง ในโลกเสมือนยุคดิจิทัล
7 พฤษภาคม 2565
บริษัท แกรนด์เวิร์ค อินทีเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการอบรมแบบ On Site ที่มีกลุ่มผู้เรียนเป็นวิศวกร สถาปนิก สิ่งที่ผู้เรียนรู้สึกชอบเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกรอบความคิด และการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้าน data transformation, disruption, Metaverse ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถเรียนรู้ ค้นหา แลกเปลี่ยน ปรับตัว เปลี่ยนแปลง ทั้งกับตัวเองและทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถต่อยอดความคิดในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้ โดยจะส่งผลในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสร้างความเชื่อถือ ยอมรับ จากลูกค้า

ผู้เรียนบางส่วนชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด ทั้งการเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงลบ ให้เป็นเชิงบวก ทั้งกับตัวเอง งาน เพื่อนร่วมงาน และทีมงาน เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เรียนชอบเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะลักษณะงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ภายในองค์กร หากมีการทำงานแบบ Integrate ร่วมกัน แทนการทำงานแบบ Silo หรือแบบขบวนรถไฟ จะส่งผลให้ได้รับผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มี Productivity ที่ดีขึ้น