ผลงานฝึกอบรม - TWI Coaching for On-the-Job Training Skills

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - TWI Coaching for On-the-Job Training Skills

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 มิถุนายน 2565       298       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com


เมื่อวันที่ 8 และ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมาได้รับโอกาสให้ไปบรรยายและเวิร์คช็อปในภารกิจปั้นหัวหน้างานให้เป็นผู้สอนงาน
บรรยากาศตบอดสองวันกับสองรุ่นเต็มไปด้วยความสนุกจากการเรียนรู้ ลงมือทำ และถอดบทเรียนร่วมกัน

หลายๆประเด็นที่ชวนให้เกิดการตระหนักรู้กับการเป็นผู้สอนงานเช่น
- เราสอนเพราะ "อยากสอน" หรือ "ต้องสอน"
- เราเน้นให้เขา "จำวิธีการ" หรือ "เข้าใจที่มา"
- สอนแล้วเขายังทำไม่ได้ ปรับที่ "ตัวเขา" หรือ "วิธีการสอนของเรา"
- เขาทำแล้วผิดเพราะเขา "ไม่เข้าใจ" หรือ "ยังไม่เต็มใจ"
- เรากำลัง "กดดัน" หรือ "จูงใจ" เขากันแน่
หลายๆประโยค หลายๆพฤติกรรมดูเหมือนไม่น่ามีอะไรมาก แต่ที่มาของประโยคและพฤติกรรมเหล่านั้นกำลังสะท้อนเบื้องหลังบางอย่างที่เป็น ความเชื่อ คุณค่า ตัวตน กรอบความคิดของผู้แสดงนั้นTraining within Industry (TWI) by OJT เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของหัวหน้างานเพราะเขากำลังจะฝึกฝน พัฒนา พนักงานหนึ่งคนให้ปฏิบัติหน้าที่ที่หน้างานได้(ตามความคาดหวังขององค์กร)
คำว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ได้หมายถึงแค่ทำให้เสร็จๆไป แต่ยังรวมถึง เวลา คุณภาพ ความใส่ใจในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาตัวเอง
การสอนงานที่หน้างาน (OJT) จึงต้องใช้หลายๆบทบาทตามสถานการณ์หรือคุณลักษณะของพนักงานแต่ละคน เช่น
- พนักงานมาใหม่...ยังไม่เข้าใจงาน
- พนักงานทำงานมาสักระยะหนึ่งแต่ยังผิดพลาดอยู่
- เคยทำงานแผนกหนึ่งมา...แล้วถูกย้ายมาทำอีกแผนกหนึ่ง
- พนักงานทำงานผิดพลาดทั้งที่สอนไปแล้ว
- พนักงานทำงานช้า เสร็จไม่ทันตามแผน
- พนักงานมีข้ออ้าง ปฏิเสธไม่รับงานเพิ่ม
- งานเร่ง แต่พนักงานไม่อยากลงโอที
- พนักงานทำงานดีและตั้งใจ
- พนักงานขยันแต่ขี้กังวลเวลาได้งานใหม่ๆ
สถาการณ์เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายหัวหน้างานที่จะต้องทั้งเข้าใจตัวพนักงานและเลือกใช้บทบาทและเทคนิคที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานและตัวบุคคล ... ภายในระยะเวลาสั้นๆที่ต้องสอนหน้างาน !!!
------------?--
ความท้าทายหนึ่งที่ชวนผู้เรียนตั้งเป็นโจทย์(ของการพัฒนา)คือ ในเวลา 10-15 นาทีที่ต้องสอนงาน
ทำอย่างไรให้พนักงานเกิดความ "เข้าใจและเต็มใจ"
นี่คือเป้าหมายของการฝึกฝนครับ