ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการบริหารโครงการ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการบริหารโครงการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 กรกฎาคม 2565       220       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มีสอนผ่านทางออนไลน์ในหลักสูตร "ทักษะการบริหารโครงการ"

ผมมักจะเริ่มบรรยายหลักสูตรที่ที่สองเรื่องหลักๆ เพื่อให้ผู้เรียนมองภาพรวมก่อน คือ
1. โครงการเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? (ปัญหาในงาน,องค์กร & โอกาสทางธุรกิจ)
2. วงจรชีวิตของโครงการ ( กำหนด - วางแผน - ปฏิบัติ - ปิด )
หลังจากปูพื้นสองเรื่องนี้เพื่อให้เขาเกิด Awareness บางอย่างเกี่ยวกับโครงการที่เขารับผิดชอบอยู่ ก็จะไปที่การให้เขาสำรวจ Resources ตัวเองเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ช่วงนี้คือช่วงสำคัญที่สุดของผมที่จะเก็บข้อมูลงานโครงการของผู้เรียน ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารของเขา เตรียมเข้าสู่การเชื่อมโยงและต่อยอดด้วยเนื้อหาที่เตรียมไว้

เป็นความท้าทายของผมทุกครั้งเมื่อต้องสอนหลักสูตร Project Management ให้กับผู้เรียนที่มาจากธุรกิจที่ไม่ใช่ก่อสร้าง
หลักการบริหารเดียวกัน แต่บริบทต่างกัน ผมจึงต้อง Aware ตัวเองค่อนข้างมาก ที่จะไม่ให้ resources ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของเขาครับ