ผลงานฝึกอบรม - Project Management skill Development

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Project Management skill Development

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 กรกฎาคม 2565       243       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ได้รับโอกาสบรรยายหลักสูตร "Project Management Skill" อีกครั้ง
แม้จะเป็นการบรรยายทางออนไลน์ แต่ยังรันกิจกรรมเวิร์คช็อปได้อยู่ครับคลาสวันนี้แบ่งกระบวนการสอนเป็นสองส่วนหลักๆ
ช่วงเช้า :
เน้นสร้างแนวคิดให้เกิด Awareness เกี่ยวกับภาพรวมและองค์ประกอบของการบริหารโครงการในแต่ละเฟส โดยเน้นไปที่การวางแผน Resources ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Time-Cost-Quality
ช่วงบ่าย :
เน้นไปที่เครื่องมือและเทคนิคการวางแผนและการรันโครงการและการติดตามความคืบหน้างาน


ประเด็นสำคัญที่ได้เห็นตลอดทั้งสองช่วง มี Key Resources หลักที่จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพและสามารถทำเวิร์คช็อปได้คือ
"การยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับลักษณะงานและการหยิบประเด็นที่เขาแชร์มาประยุกต์เข้ากับเครื่องมือที่กำลังสอนเพื่อให้เขาเห็นกระบวนการต่างๆแบบจับต้องได้ "
เป็น Process การสอนที่ผมใช้เวลาตกผลึกและฝึกฝนค่อนข้างนานผ่านทักษะการฟังแบบจับประเด็นที่เป็น Insight ของเขาและการ Rapport เพื่อให้เขาเล่าเรื่องราวของเขามากขึ้น
เมื่อได้ Insight มาแล้วที่เหลือก็คือการเชื่อมโยงด้วยการคิดเชิง Conceptual เพื่อยกตัวอย่างที่เขาฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นโครงการของเขา แผนงานของเขา (ไม่มากก็น้อย)

ทั้งหมดคือมโนทัศน์ของตัวเองจากการฟังผู้เรียนนำเสนอเวิร์คช็อปและสรุปบทเรียนตอนช่วงท้ายครับ