ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิด

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิด

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       15 สิงหาคม 2565       205       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สมองของเราคิดและตัดสินใจเป็นหมื่นๆครั้งต่อวันผ่านระบบคิดแบบเร็ว กับ แบบช้า

#ระบบเร็ว มักใช้กับเรื่องชีวิตประจำวัน เรื่องที่ผลกระทบไม่สูง ปัญหาง่ายๆ
#ระบบช้า ใช้กับเรื่องสำคัญ ปัญหาที่มีผลกระทบสูง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

วันนี้ตั้งใจชวนผู้เรียนที่ยอมรับว่าส่วนใหญ่ใช้ระบบเร็วตระหนักรู้การทำงานของสมองตัวเอง เพื่อ switch มาใช้ระบบช้าให้ทำงานได้เร็วขึ้น
ก่อนจะเรียนรู้ทักษะการคิดต่างๆซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของระบบช้าผ่านกิจกรรมและเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการงานต่างๆ

"รู้เท่าทันสมองเพื่อใช้กระบวนการคิดสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ" Key Message วันนี้ครับ