ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       15 สิงหาคม 2565       180       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับกลุ่มหัวหน้างานที่จังหวัดนครสวรรค์ ในหลักสูตร "ทักษะหัวหน้างาน"
โดยการบรรยายเน้นเรื่องการสร้างกรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างานที่ดีผ่านการเอาชนะหลุมพรางความคิดส่วนใหญ่ที่หัวหน้างานมักเผชิญด้วยเทคนิค 6Q
หลุมพรางที่หัวหน้างานมักเจอเช่น

- ตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องสำคัญจนกลายเป็นความกดดัน
- ต้องบริหารลูกน้องที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง
- ต้องคอยเจรจาต่อรองกับแผนกอื่นในเรื่องความผิดพลาดของทีมงาน
- สอนงานแล้วลูกน้องยังทำผิดพลาดอยู่

โดยเทคนิค 6Q ที่สามารถนำมาจัดการหลุมพรางเช่น
RQ (Resilience) : ฟื้นตัวจากความผิดพลาด ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
AQ (Adversity) : ความเพียรพยายามที่จะฟันฝ่าปัญหา อุปสรรค
EQ (Emotional) :จัดการอารมณ์เชิงลบเพื่อใช้สมองส่วนคิดเชิงเหตุผล
CQ (Creativity) : การคิดหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆในการสอนงาน

เมื่อเข้าใจหลักการ 6Q ก็ทำให้เกิดการตระหนักรู้ตัวเองและปรับเปลี่ยนกรอบความคิดได้เร็วขึ้นเช่นกันครับ