ผลงานฝึกอบรม - Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 4

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 4

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       15 สิงหาคม 2565       184       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มีบรรยายทางออนไลน์หลักสูตร "Creative Thinking for Innovation" อีกครั้ง

โดยเนื้อหา กิจกรรมชวนคิด ตัวอย่าง ที่ใช้ไม่ได้แตกต่างจากคลาสอื่นๆเท่าไร
แก่นของการคิดนอกกรอบ - คิดรอบด้าน - คิดเชิงตรรกะ ที่อธิบายก็ยังคงเหมือนทุกรุ่น
แต่ความท้าทายของผมเมื่อสอนหลักสูตรนี้คือ

การใช้เคสปัญหาที่ผู้เรียนแชร์ตอนทำเวิร์คช็อปนำมาเชื่อมโยงกับแก่นและเทคนิคคิดต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นภาพมากขึ้น
สลับกับการตั้งคำถามชวนคิดในจังหวะต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ

ผมใช้พลังในการฟังเพื่อเก็บคียเวิร์ด ใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อแยกสิ่งที่ได้ยินออกเป็นกลุ่มๆ ใช้การคิดเชิงตรรกะเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ยินให้เป็นกระบวนการ จากนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งที่สอน แล้วจบด้วยการตั้งคำถามให้เขาคิดต่อยอดในเรื่องของตัวเองต่อ

ที่ต้องใช้คำถามเพราะผมไม่สามารถแนะนำวิธีการจัดการแบบนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ให้เขาได้ เพราะอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่ได้บอก รวมถึงกรอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความคิด ความรู้สึกต่อข้อจำกัดก็ไม่เหมือนกัน

ผมจึงไม่สามารถ Reframe ผู้เรียนได้ ... แต่สิ่งที่ทำได้คือ ชวนคิดให้เขาได้ Reframe ตัวเอง เพื่อคิดหาวิธีการใหม่ๆของตัวเองต่อ
นี่คือบทบาทวิทยากรสอนการคิดนอกกรอบและนวัตกรรมในฐานะโค้ชของผม