ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กันยายน 2565       141       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Creative Positive Working ... พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หลักสูตรบรรยายของผมวันนี้

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานคือสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราจะรับมือหรือจัดการอย่างไร .... ขึ้นอยู่กับมุมมองและกรอบความคิดของเรา
หลายครั้งที่การตัดสินสถานการณ์เกิดจากมุมมองที่อาจเป็นเชิงลบ ซึ่งนำไปสู่วิธีการแก้ไขแบบให้จบๆไป ให้ผ่านๆไป หรือแนวทางเดิมๆ
แต่การปรับเปลี่ยนมุมมองสร้างกรอบความคิดเชิงบวกจะช่วยให้เรารู้สึกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สมองคิดไอเดียใหม่ๆในการจัดการกับปัญหา/อุปสรรคเหล่านั้นได้

วันนี้เลยใช้กิจกรรมกระตุ้นสมอง สะท้อนกรอบความคิดกันเยอะหน่อย เพื่อให้มองเห็นว่าจริงๆเราก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ จริงๆเราก็สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ครับ