ผลงานฝึกอบรม - หัวหน้างานจัดการปัญหาและพัฒนาทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - หัวหน้างานจัดการปัญหาและพัฒนาทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กันยายน 2565       138       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาบรรยายที่ชลบุรีให้กับกลุ่มหัวหน้างานในหลักสูตร หัวหน้างานจัดการปัญหาและพัฒนาทีมงาน

ความชอบของผมกับการบรรยายหลักสูตรหัวหน้างานคือ การใบ้บทบาทเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้เรียนมองเห็นกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานของตัวเองกันครับ
หลากหลายเหตุผลที่ทำให้หัวหน้างานวันนี้รู้สึกกดดัน กังวล เครียดกับตำแหน่งที่ได้รับ ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของการทำงานเมื่อได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมารับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น

แต่กรอบความคิดภายในยังยึดติดกับแนวทางเดิม วิธีคิดเดิม ที่โฟกัสตัวงานจึงทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบกับตำแหน่งหัวหน้า
โจทย์ใหญ่ของคลาสวันนี้ยังคงเป็นเรื่องการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี Growth Mindset กับการเป็นหัวหน้าควบคู่ไปกับทักษะต่างๆครับ