ผลงานฝึกอบรม - แนวคิดทางการเงินเพื่อผลกำไรสำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้จบบัญชี

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - แนวคิดทางการเงินเพื่อผลกำไรสำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้จบบัญชี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กันยายน 2565       159       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร แนวคิดทางการเงินเพื่อผลกำไรสำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้จบบัญชี (Financial Concept for Profit Making for Non-Finance Manager)

โดยปกติผู้จัดการที่ไม่ได้จบด้านบัญชี หรือไม่มีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนมักจะไม่เข้าใจว่าบริษัทที่ตนทำงานอยู่นั้นมีวิธีการบริหารด้านการเงินอย่างไร กำไร ขาดทุน ของบริษัทมาจากไหน ทำไมฝ่ายการเงินถึงต้องเร่งรัดให้ผู้จัดการฝ่ายขายตามเก็บหนี้คงค้างให้ได้ ภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาด การลดต้นทุน การกำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ รู้เขารู้เรา ฯลฯ เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของบริษัทอย่างไร สิ่งเหล่านี้หากต้องทำความเข้าใจด้วยการอ่านหรือการเรียนแบบเลคเชอร์ อาจจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจถึงการนำทฤษฎีที่เรียนรู้มาไปประยุกต์เข้ากับชีวิตการทำงานจริงได้อย่างไร

การอบรมผ่านการเล่นบอร์ดเกมส์แบบง่าย ๆ โดยแบ่งออกเป็นทีม ทำธุรกิจจำลองแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดของบริษัทที่ร่วมกันตั้งขึ้น ร่วมกับการใช้ Spread Sheet เพื่อช่วยในการคำนวณ ทำให้เรื่องการเงิน และการดำเนินธุรกิจที่มองดูยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งยังทำให้ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจวิธีการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายการเงินได้มากยิ่งขึ้น ทำให้การบริหารงานภายในเป็นไปอย่างราบรื่นมากกว่าที่เคยเป็นมา

อบรมคอร์สนี้ได้ทั้ง ความรู้ ความสนุก และการทำงานเป็นทีม ที่เกินกว่าความคาดหมายไปมากทีเดียวครับ