ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทีมงานขายและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทีมงานขายและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 กันยายน 2565       157       0

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com