ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for Understanding Situation

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for Understanding Situation

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 กันยายน 2565       390       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Analytical Thinking for Understanding Situation ...

วันนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่ 7 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรนี้ในปีนี้แล้ว โดยเนื้อหาวันนี้เจาะลึกไปที่ 3 เรื่องหลักๆจากที่เก็บเบาะแสในคบาสตอนทำกิจกรรม

1. การตั้งสมมติฐานก่อนด่วนสรุปสาเหตุ
หลายครั้งที่สมองส่วนความเคยชิน ประสบการณ์เดิมๆมักจะทำงานเร็วกว่าการค้นหาข้อเท็จจริงก่อนสรุปสาเหตุทำให้มองปัญหาไม่ครบถ้วน มองข้ามปัจจัยอื่นๆที่ซ่อนอยู่
การเปลี่ยนข้อสรุปด้วยประสบการณ์เดิมๆให้เป็นเพียงหนึ่งในสมมติฐานเพื่อค้นหาความเป็นไปได้อื่นๆจะช่วยให้เราไม่รีบด่วนสรุปสาเหตุของปัญหาเร็วเกินไป

2. Fix Mindset & Growth Mindset ของการวิเคราะห์
กรอบความคิดที่มีต่อปัญหานำไปสู่ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และส่งผลถึงวิธีการที่เลือกใช้ กรอบความคิดแบบ FIX ในการมองปัญหาก็จะวิเคราะห์แบบหนึ่ง , กรอบความคิดแบบ GROWTH ก็จะวิเคราะห์อีกแบบหนึ่ง ... หากเราแก้ปัญหาแล้วไม่จบสักทีหรือไม่เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ บางทีอาจต้องกลับมาสำรวจกรอบความคิดที่ใช้ในการมองปัญหาก่อนที่จะรีบไปที่โซลูชั่นในการแก้
เพราะโซลูชั่นบน FIX mindset แตกต่างจากโซลูชั่นที่เกิดจาก GROWTH mindset ครับ3. การคาดการณ์สถานการณ์อย่างมี Scenario
หลายคนคิดว่าปัญหาหลายอย่างคงแก้ไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่นักวิเคราะห์ที่มี GROWTH Mindset จะประเมินปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ล่วงหน้าโดยมองความเป็นไปได้ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเพื่อหาทางรับมือหรือป้องกันล่วงหน้า ส่งผลให้คนกลุ่มนี้จะเจอปัญหาน้อยกว่าคนทั่วไป
การฝึกฝนการคิดอย่างมี Scenario จึงเป็นทักษะประกอบที่สำคัญครับ

ผ่านไป 7 รุ่นนอกจากผู้เรียนจะได้ประโยชน์แล้ว(คิดเอาเอง) ผู้สอนอย่างผมก็ได้ฝึกฝนความแม่นยำและรายละเอียดของเนื้อหาเช่นกันครับ