ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิพากษ์ และ การสื่อสารที่ดี

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิพากษ์ และ การสื่อสารที่ดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 กันยายน 2565       382       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นความสามารถในการคิดให้ชัดเจน และ มีเหตุผล เพื่อเราจะได้ตัดสินใจ เชื่อ และ ลงมือทำบางอย่าง เพื่อให้ได้เป้าหมายที่เราต้องการ


คนส่วนใหญ่ มองว่าไกลตัว และ ไม่สำคัญ จึงไม่ฝึกที่จะคิดให้ละเอียดถี่ถ้วน และ รอบด้าน จึงเจอกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆ เป็นวงจรที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน


ผู้เข้าฝึกอบรม ตั้งใจ และ ทำกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ และ มีเข้ามาสอบถามพูดคุย ว่าการคิดแบบนี้ค่อนข้างที่จะท้าทาย แต่อย่างไรก็ตามจากการฟังการบรรยายก็เล็งเห็นความสำคัญของวิธีคิดแบบนี้ มาก และ จะนำไปฝึกฝนบ่อยๆให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น


ผู้เข้าอบรมถูกฝึกให้ทำกิจกรรมวิธีคิดนี้หลายรอบ ซึ่งรอบๆแรก ก็ยังไม่ค่อยชำนาญ และ สังเกตเห็นว่า
กิจกรรมท้ายๆ เริ่มแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและ ชำนาญมากขึ้น ในการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ และ การสื่อสารได้ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน