ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ รุ่นที่ 1

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ รุ่นที่ 1

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 กันยายน 2565       151       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาบรรยายแบบออนไซต์กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Makingช่วงเบรคแรกชวนผู้เรียนคุย&คิดในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อสะท้อนกรอบความคิดของการเป็นนักวิเคราะห์กัน
#ประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์แปรผันตามความรู้สึกต่อปัญหา
#อยากแก้ปัญหากับไม่อยากแก้ปัญหาวิธีการที่ใช้แตกต่างกัน
#การแก้ปัญหาต้องอาศัยทั้งวิธีคิดและวิธีการ

ระหว่างที่บรรยายหลักการและเทคนิคจึงต้องผสมผสานแนวคิดต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพราง ข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น
      เครียด กังวลกับงานเร่งงานด่วน
      กลัวทำผิดพลาด กลัวทำเสร็จไม่ทันแล้วจะถูกตำหนิ
      เวลาจำกัด ทรัพยากรก็ไม่ค่อยพร้อม
      ขอความช่วยเหลือไปแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร
      เพิ่งมาใหม่ ไม่มีใครสอนงาน แล้วจะทำเป็นได้อย่างไร

ความคิดเหล่านี้คือตัวอย่างของหลุมพรางเชิงลบที่พบบ่อยเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและส่งผลต่อการวิเคราะห์
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างมุมมองเชิงบวกต่อปัญหา ให้ความสำคัญที่เป้าหมายแล้วค้นหาข้อจำกัดต่างๆเพื่นำไปสู่การคิดหาแนวทางที่เหมาะสมครับ