ผลงานฝึกอบรม - การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อความสำเร็จของโครงการ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อความสำเร็จของโครงการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 กันยายน 2565       162       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้บรรยายออนไลน์หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อความสำเร็จของโครงการ ครับ

ปกติบรรยายแต่ภาพรวมของการบริหารโครงการ แต่ผู้เช้าอบรมกลุ่มนี้ทำงานแบบ Project base มาค่อนข้างเยอะ จึงมีความเข้าใจธรรมชาติของงานโครงการพอสมควร

แต่โจทย์สำคัญของวันนี้คือ ทำอย่างไรจึงจะลดข้อจำกัดหรือปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนลงได้
เพราะ คน คือ Resources ที่สำคัญมากในโครงการ และคนก็เป็นอุปสรรคขนาดใหญ่ของการทำโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายเช่นกัน
เนื่องจากโครงการคือรูปแบบการทำงานที่รวมเอาคนที่แตกต่างกันเข้ามาอยู่ร่วมกัน แตกต่างทางความเชี่ยวชาญ , แตกต่างทางความต้องการ , แตกต่างทางอุปนิสัยและกรอบความคิด

กระบวนการทำงานที่มี คน เข้าไปเกี่ยวข้องจึงต้องเข้าใจธรรมชาติความต้องการของคนเพื่อใช้ #ทักษะเรื่องคน เข้ามาบริหารนอกเนื่องจากทักษะการจัดการงานเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง #ความคืบหน้างาน และ #ความเป็นทีมโครงการ

ถือเป็นหลักสูตรที่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านงานโครงการผสมผสานกับทักษะเรื่องคนที่ผมชอบและสนใจเข้าด้วยกัน
อีกสองอาทิตย์เราจะได้กลับมา follow up และไปต่อเทคนิคการบริหารโครงการเพิ่มเติมกัน