ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน Supervisory Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน Supervisory Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 กันยายน 2565       145       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทิ้งประแจมาจับปากกาพัฒนาตัวเองในวันหยุดกันกับหลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างาน Supervisory Skill

ผู้เข้าอบรมวันนี้มีทั้งหัวหน้างานใหม่และหัวหน้างานที่เป็นมานานพอสมควร
แต่สิ่งที่คล้ายๆกันคือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งหัวหน้า !!
ปัญหาส่วนมากที่ทำให้หัวหน้างานมักจะรู้สึกเป็นเชิงลบก็คือปัญหาเรื่องคน
การแก้ปัญหาเรื่องคนมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างจากการแก้ปัญหาเรื่องรถ เช่น
หากรถมีปัญหาเรื่องเบรค ... การจะแก้ปัญหาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเบรค และองค์ประกอบของระบบเบรคเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและเลือกใช้วิธีแก้ที่เหมาะสม
หากใช้วิธีที่หนึ่งแล้วยังแก้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นวิธีที่สอง วิธีที่สองไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีที่สาม .... เปลี่ยนที่ #วิธีแก้ ไม่ใช่เปลี่ยน #ตัวปัญหาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนก็ใช้แนวคิดเดียวกันคือต้อง #เข้าใจเรื่องคน เข้าใจองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมหรือคำพูดของคน วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้คนแสดงพฤติกรรมนั้นๆแล้วจึงเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
ใช้วิธีแรกไม่ได้ผลก็เปลี่ยนที่วิธีเช่น สอนแบบเดิมไม่ได้ผลก็เปลี่ยนวิธีสอน พูดแบบเดิมไม่ทำก็เปลี่ยนวิธีพูด ไม่ใช่เปลี่ยนที่ตัวคน
จึงจะบริหารคนให้เกิดผลลัพธ์ได้ครับ