ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กันยายน 2565       137       0

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บริษัท มิก อิเล็คโทรนิค คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ความขัดแย้ง” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายมากกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งแล้ว เราย่อมีวิธีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หลักการบริหารความขัดแย้ง การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ การสร้างทัศนคติเชิงบวก ที่นำไปสู่การสื่อสารสร้างส้มพันธ์ และการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบ Win-Win