ผลงานฝึกอบรม - การสร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กันยายน 2565       139       0

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บริษัท มาคิตะแมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด


หลักสูตร การสร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล


          การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงานที่ชัดเจน และการปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตของตัวเองตามแผนงานที่กำหนดไว้


ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพเต็มที่หากมีการบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา รวมถึงการสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลาได้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างกรอบแนวคิดในการบริหารเวลา เข้าใจปัจจัยในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ กำหนดแผนงานและมีแนวทางในการดำเนินการตามแผนงานได้ตามสไตล์ของตนเอง