ผลงานฝึกอบรม - ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กันยายน 2565       121       0

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด
หลักสูตร ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

การพัฒนาพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น มองเห็นความก้าวหน้าในการทำงานของตนเอง มีเป้าหมายและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาพนักงานคือ ผู้จัดการตามสายงาน (Line Manager) หรือหัวหน้างานสายตรงที่มีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนาให้ลูกน้องในสายงานของตนเอง
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการตามสายงานหรือหัวหน้างานได้เข้าใจหลักการ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามหลักการ HRD การพัฒนาพนักงานตามหลักการสมรรถนะ (Competency) การจัดการผลการปฏิบัติงาน การวางแผนผู้สืบทอด บทบาทการสอนงานรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช รวมถึงการสร้างแนวความคิดให้ผู้จัดการมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาลูกน้องของตนเอง แสดงบทบาทผู้จัดการที่ช่วยวางแผนการพัฒนาลูกน้องอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะลูกน้องของตนเองได้ตามสไตล์ของตัวเอง