ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนแนะ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนแนะ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กันยายน 2565       128       0

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บริษัท มิตซูบิชิอิเล็คทริคกันยงวัฒนา จำกัด
หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะ

กระบวนการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting มุ่งเน้นการทำให้กลุ่มผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) มาปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานที่องค์กรกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ได้
หลักสูตรนี้ออกแบบให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการคิดเพื่อพิชิตเป้าหมาย ความแตกต่างของการสอนงานรูปแบบต่าง ๆ – Teaching/ Training/ Consulting และ Coaching สร้างกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเพิ่มขึ้น เลือกใช้รูปแบบการสอนงานได้อย่างเหมาะสม สร้างกระบวนการสอนงานตามสไตล์ของตัวเองได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด