ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 ตุลาคม 2565       137       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

30.9.65 ...เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน

วันนี้มาอยู่กับกลุ่มหัวหน้างานของบริษัทที่จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับสายการบินต่างๆที่สนามบินสุวรรณภูมิ
บทบาทหนึ่งที่สำคัญของหัวหน้างานกลุ่มนี้คือการสอนงานให้กับพนักงานใหม่และพนักงานเก่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและตามกำหนด
การพัฒนาทักษะการสอนงานให้กับหัวหน้างานกลุ่มนี้ผมจึงเริ่มต้นที่คำถามสำรวจการสอนงานของตัวเอง เช่น
#สอนใคร ... เพื่อให้เขาทำความรู้จักและประเมินผู้รับการสอนก่อน โดยประเมินทั้ง ความรู้ ความเข้าใจในงาน ความเชี่ยวชาญ รวมถึงทัศนคติหรือกรอบความคิดที่มีต่อหน้าที่
#สอนทำไม .... เพื่อให้เขาทบทวนวัตถุประสงค์ของการสอน ว่าสอดคล้องกับสภาวะ ความสามารถ รวมถึงเป้าหมายในงานนั้นหรือไม่
#สอนอย่างไร .... เพื่อให้ประเมินว่าวิธีการสอนที่เขาใช้ตรงกับสภาวะของผู้เรียนรวมถึงวัตถุประสงค์ของการสอนหรือไม่

คำถามชุดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผู้สอนได้ประเมินความสามารถในการสอนของตัวเองที่นำไปสู่การพัฒนาได้