ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for understanding situation รุ่น 8

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for understanding situation รุ่น 8

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 ตุลาคม 2565       322       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

22.9.65 Analytical Thinking for understanding situation รุ่น 8

วันนี้ยังคงบรรยายทางออนไลน์ต่อและยังเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ Thinking เช่นเดิม
การพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียนมีความท้าทายหลายอย่าง เช่นผู้เรียนอาจจะมีกรอบความคิดเดิมที่ใช้อยู่ มีกระบวนการทางความคิดที่เขาคุ้นเคยและถนัดอยู่

การอธิบายความหมายของการคิดอย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขามองเห็นภาพชัดเจนว่ามันแตกต่างจากที่เขาใช้อยู่อย่างไร

ผมจึงมักจะใช้ตัวอย่างที่เป็นเคสของผู้เรียนในคลาสเอามาเชื่อมโยงกับหลักการที่สอนไปแล้วถอดแยกให้เห็นเป็นสเต็ปๆ เพื่อให้เห็นแต่ละองค์ประกอบที่มาเชื่อมโยงกัน
ซึ่งก็ช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่ากระบวนการคิดของเขาแบบเดิมเป็นอย่างไร และจะต่อยอด ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมตรงจุดไหนได้บ้างในการคิดของเขา
ซึ่งก็ต้องอาศัยทักษะการฟัง เก็บข้อมูล การมองให้เห็นภาพรวม การคิดอย่างเป็นเหตุผล และการตั้งคำถามชวนคิด เพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าสิ่บที่เขาทำอยู่นั้นผิด แต่มองว่าเขายังขาดตรงจุดไหนในกระบวนการคิด เพื่อที่จะพัฒนาต่อไป
การใช้กิจกรรมหรือเกมก็ช่วยสร้างบรรยากาศความสนุก การระดมสมอง และหยุดจากตัวงานไปคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายแต่ยังได้ใช้ทักษะการคิด
การเฉลยเกมส์หรือกิจกรรมก็ควรเชื่อมโยงกลับไปที่ตัวงานของเขาว่าเขาได้แง่คิดอะไร หรือสามารถนำมุมไหนไปประยุกต์ต่อยอดได้