ผลงานฝึกอบรม - Creative Problem Solving รุ่นที่ 5

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Creative Problem Solving รุ่นที่ 5

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 ตุลาคม 2565       111       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

28.9.65 .... คลาสออนไลน์ Creative Problem Solving รุ่นที่ 5

ปัญหาที่พบเจอส่วนมากมักจะเป็นเรื่องคุณภาพของงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือแม้กระทั่งบริการ


การแก้ปัญหาด้านคุณภาพจึงไม่ใช่แค่การแก้แบบเฉพาะหน้าหรือแค่ผ่านๆ เพราะมันจะทำให้เวียนกลับมาเกิดซ้ำ ซึ่งส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ องค์กรรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน


การแก้ปัญหาด้านคุณภาพจึงต้องเริ่มที่การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ "ทำให้ดีแต่แรก ดีกว่าต้องมาแก้ภายหลัง"


การปรับปรุงกระบวนการจะช่วยลดปัญหาด้านคุณภาพส่งผมต่อความมั่นใจในตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประกันงาน ประกันคุณภาพในตัวสินค้าได้