ผลงานฝึกอบรม - Leadership within you

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leadership within you

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 ตุลาคม 2565       249       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

25.9.65 .... วันนี้มาอยู่กับกลุ่ม Leader ขององค์กรกันครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงเร่งงานจึงทำงานกันทั้งสัปดาห์ วันอาทิตย์เลยกลายเป็นวันทำงานที่ไม่ต้องติดต่อประสานงานเยอะ เลยจัดเวลาฝึกอบรมได้

บรรยากาศครึ่งวันเช้ารันสไลด์ได้แค่ 30% ของที่เตรียมมาเพราะเวลาส่วนใหญ่อยู่กับการแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ Roleplay สถานการณ์ที่กลุ่ม Leader มีความสงสัยและอยากทราบแนวคิดจากอาจารย์
บางคำถามก็ใช้ Roleplay ตอบ บางคำถามก็ใช้เรื่องเล่าเชิง metaphor บางคำถามก็ใช้รูปตอบ แต่โดยหลักพื้นฐานแล้วผมจะไม่ค่อยใช้ประสบการณ์ตัวเองไปตอบแบบตรงๆ
แต่ทุกครั้งที่มีคำถามขึ้นมา ผมมักจะชวน Leader ท่านอื่นๆที่เหลือลองฝึกการฟัง โดยแยกแยะส่วนที่เป็นเจตนาและตัวตนที่เป็นจุดเด่นออกจากกัน โดยผมก็จะฟังด้วยเหมือนกัน

นอกจากตอบคำถามแล้วเรายังได้เรียนรู้สิ่งที่แต่ละคนได้ยินที่แตกต่างกันโดยชวนถอดบทเรียนกันว่าเพราะอะไรเราถึงได้ยินแบบนั้น แบบนี้ และสิ่งที่ได้ยินมันส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกเราอย่างไร
เจตนาการชวนทำกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟัง เพื่อเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำ

เรามองทีมงานว่าเขาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแปลความคำพูดเขาอย่างไร
- เราได้ยินด้านไม่ดี เราหวังดี เราเลยแนะนำบ้าง ติเตือนบ้าง เจตนาคืออยากให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัว ลูกน้องบางคนก็ยินดีและขอบคุณ แต่บางคนอาจจะคิดว่าที่เขาทำก็ดีอยู่แล้ว หัวหน้าทำไมมองไม่เห็น
- เราได้ยินด้านดีของเรา เราสะท้อนให้เขามองเห็น เขาจึงได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มี หรือไม่เคยมองเห็น เกิดความเชื่อมั่น เราสนับสนุนให้เขาดึงออกมาใช้มากขึ้นและพัฒนาต่อยอดไปด้านอื่นๆ

บรรยากาศการเรียนรู้แบบนี้จุดติดแล้ว ช่วงบ่ายนี้น่าจะลดความง่วงลงได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ