ผลงานฝึกอบรม - Root Cause Analysis and Problem Solving Tools

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Root Cause Analysis and Problem Solving Tools

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 ตุลาคม 2565       297       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

24.09.65 .... กลับมาบรรยายออนไซต์อีกครั้งในหลักสูตร Root Cause Analysis & Problem Solving Tools ครั้งที่ 4 ในรอบสัปดาห์กับลูกค้าที่แตกต่างกัน

โจทย์หลักข้อหนึ่งของคลาสวันนี้คือ "การแยกแยะระหว่างปัญหากับสาเหตุ" ครับ
หลายๆครั้งที่เราไม่ได้ฉุกคิดและมุ่งไปที่ตัวปัญหาโดยไม่ได้มองอย่างรอบด้านหรือครบถ้วนเพื่อประเมินก่อนว่าเรื่องนั้นมันคือปัญหาหรือเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหรือปัจจัยหนึ่ง(อุปสรรค)ที่กระทบต่อการทำงานของเรา
ยกตัวอย่างเช่น

เวลามีน้อยหรือมีจำกัด
ถ้ามองว่าเรื่องนี้คือปัญหา เราก็ต้องไปแก้ที่ตัวเวลาคือ ขอเวลาเพิ่ม โดยเจาะไปที่สาเหตุของเวลาที่มีน้อย
หากเกิดจากลูกค้าก็ต้องไปแก้ที่ลูกค้า เช่น ... ขอเวลาเพิ่ม
หากเกิดจากหัวหน้าก็ต้องไปแก้ที่หัวหน้า

แต่ถ้ามองให้กว้างกว่านั้นหรือภาพใหญ่กว่านั้น การที่เวลามีจำกัดส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่อะไร เช่น
- คุณภาพของงาน
- การทำงานให้ได้ครบตามแผน

ดังนั้นปัจจัยเรื่องเวลาก็จะเป็นเพียงอุปสรรคที่เราต้องคิดหาแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมที่จะทำให้งานมีคุณภาพ หรือ ทำได้ครบตามแผน บนข้อจำกัดด้านเวลาที่มี
เปรียบเสมือนต้องเดินทางมาทำงานให้ทันเวลาในช่วงที่การจราจรติดขัดและมีฝนตกหนัก

ความท้าทายคือการชวนผู้เรียนคิดแล้วเชื่อมโยงกลับมาที่หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เขาเห็นกระบวนการที่เป็นสเต็ป ขั้นตอน
มิเช่นนั้น ตัวอย่างที่เล่ามันจะเป็นเพียงแค่แรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจ แต่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร หรือมีเทคนิคเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง
ช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมและเครื่องมือรออยู่ ดูว่าจะพาผู้เรียนไปถึง Result ที่เขาเป็นผู้คิดเองได้มากน้อยแค่ไหน