ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาภาวะผู้นำในยุค Metaverse

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาภาวะผู้นำในยุค Metaverse

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 ตุลาคม 2565       188       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การพัฒนาภาวะผู้นำในยุค Metaverse
22 มิถุนายน 2565
บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด

กลุ่มผู้เรียนพบว่าความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการมีความหลากหลายมากขึ้น ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และไม่แน่นอน ผู้เรียนต้องการพัฒนาตัวเองให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นได้
ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้ เกี่ยวกับ Platform Business. Digital Transformation, Disruption, Big Data, personalized marketing, Metaverse, Marketing 5.0 เป็นต้น

ผู้เรียนเริ่มมีความเข้าใจในกรอบความคิดของ Digital Transformation ว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยการนำมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง มากกว่าการรอเทคโนโลยีมาช่วยเรา เรียนรู้ว่าหากเราไม่ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จะอยู่ในสภาวะการถูก Disrupt จากปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งรูปแบบ VUCA World หรือ BANI World
ผู้เรียนยอมรับว่าการพัฒนาทักษะต่างๆของตนเองเป็นสิ่งจำเป็น และตั้งเป้าหมายที่จะนำไปประยุกต์ใช่กับการทำงานของตนเอง ทั้ง การสร้างถาวะผู้นำ 360 องศา / การคิดเชิงวิพากษ์ / การตั้งเป้าหมายคุณภาพ / การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย / การบริหารเวลา / การจัดลำดับความสำคัญในงาน / การบริหารการทำงานอย่างเป็นระบบ / การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ / การคิดเชิงสร้างสรรค์ / การเจรจาต่อรอง / การทำงานเป็นทีมเวิร์ค เป็นต้น
ผู้เรียนเชื่อว่าการพัฒนาทักษะของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด Mindset เพื่อ Disrupt ตัวเอง ก่อนถูก Disrupt จากสภาวะต่างๆในปัจจุบัน