ผลงานฝึกอบรม - หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 ตุลาคม 2565       245       0

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์
29 มิถุนายน 2565
บริษัท การเคหะแห่งชาติ จำกัด

เป็นกลุ่มผู้เรียน ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้บริหาร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันใน workshop ต่างๆเป็นอย่างดี มีการนำหลักการ ทั้งการกำหนดกลุ่มลูกค้า segmentation / ค้นหา pain point, gain point / การใข้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น website, Platform ไปประยุกต์ใช้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน
ผู้บริหารได้รับรู้ถึงไอเดียดีดีที่หลากหลายจากพนักงาน ทางพนักงานได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มุมมองจากประสบการณ์ต่างๆของผู้บริหาร ได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นในองค์กร สามารถสร้างความสำเร็จร่วมกันได้

ผู้เรียนบอกว่าสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ ทั้ง การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้า / กลยุทธ์การตลาดต่างๆ เช่น กลยุทธ์เครือข่าย, กลยุทธ์เพื่อสังคม / การวิเคราะห์และการใช้ Big Data / การใช้ Marketing Tools แบบผสมผสาน ทั้ง Online และ Offline / การสร้างนวัตกรรมในการทำงานภายในองค์กร ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น